Algemene vergadering

vrijdag, 3. mei 2019 - 20:00 tot 22:15

Verslag van de algemene ledenvergadering 3/5/2019


Punt 1: Kasverslag en goedkeuring
Heidi en de mama van Victor tekenen het kasverslag dat voor 30/6 dient verstuurd te worden naar de rechtbank van koophandel te Tongeren.

Punt 2: Examens van de leden
Sommige leden hebben hun theorie niet of onvoldoende geleerd.
Om te vermijden dat dit in de toekomst nog gebeurd, wordt het examenreglement aangepast en dient men nu voor elk onderdeel 50 % te behalen.
Het voorstel om de examens te vervangen door 3 evaluaties per sportjaar wordt goedgekeurd door de vergadering.

Punt 3: leeftijdsvoorwaarden voor gordels
Werd aangepast door Johny en wordt goedgekeurd door de vergadering.

Punt 4: Verplichting om aan stages deel te nemen
Dit wordt niet goedgekeurd door de vergadering. Er wordt voorgesteld om dit op vrijwillige basis te laten .

Punt 5: Boek
Johny is een boek aan het maken over de basisoefeningen en kata’s van onze stijl. Bedoeling is dat de leden deze mogen ontvangen in september. Dit boek (kostprijs € 11 à € 13 ) wordt gedeelteklijk betaald door de subsidies van het jeugdsportfonds en gratis aan de leden uitgedeeld.


Punt 6: Gebruik van de polyvalente zaal
De toewijzing van de verende vloer in de polyvalente zaal staat opnieuw op de agenda. Voor het seizoen 2019 – 2020 blijven onze uren gehandhaafd in de polyvalente zaal; vanaf september 2020 kunnen we mogelijk geen gebruik meer maken van deze zaal.
Wordt opgevolgd door Johny en Kristof.

Punt 7: Trainingen van volgend seizoen.
Johny stelt voor om vanaf september 2019 te trainen in 2 groepen
Groep 1: 1e t/m 6e leerjaar van 18u tot 19 u
Groep 2: vanaf 1e middelbaar of in het bezit van een groene gordel van 19u tot 20u30
Van 20 u30 tot 21u15 : vrije training zodat de kata’s en basisoefeningen voor de testen kunnen worden ingeoefend.
Het voorstel wordt goedgekeurd door de vergadering.

Punt 8: Ledenfeest 25/5/2019
Omwille van te weinig vrijwilligers wordt de BBQ vervangen door spaghetti. Inschrijven kan via onze website. We zoeken nog vrijwilligers!!

Punt 9: Sportraad
De gemeente Alken vraagt vrijwilligers om zich (opnieuw) kandidaat te stellen voor het dagelijks bestuur van de sportraad.
Omdat er geen vrijwilligers interesse hebben om lid te worden van de sportraad vraagt de vergadering aan Johny  om zich opnieuw kandidaat te stellen. Johny gaat hier mee akkoord.