API

API = Aanspreekpersoon Integriteit

Een API is een persoon, verkozen of aangesteld door het bestuur, die de nodige competenties heeft en opgeleid is om binnen de sportorganisatie een eerste aanspreekpunt rond lichamelijke en seksuele integriteit te zijn.

Omdat Kristof Maatschappelijk Assistent is, werd hij aan gesteld tot API van onze club.

Hij is bereikbaar op nr 0498/396933

Aanspreekpunt en eerste opvang
De API is binnen de sportorganisatie het eerste aanspreekpunt voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met seksueel grensoverschrijdend gedrag en lichamelijke en seksuele integriteit en hier met iemand over willen spreken.
De API:
o luistert naar het verhaal van de melder of vraagsteller;
o vormt zich een beeld van de situatie en probeert in te schatten welke stappen verder noodzakelijk zijn; bespreekt mogelijke doorverwijzingen of verleent advies over mogelijke stappen;
o informeert over afspraken, procedures of reglementen die binnen de sportorganisatie bestaan;
o maakt een correcte registratie en een schriftelijk verslag van vragen en incidenten.

Coördinatie van de interne procedure en doorverwijzing
De API zorgt ervoor dat elke vraag of klacht serieus genomen wordt. Hij of zij ziet erop toe dat de interne procedure gevolgd wordt en biedt ondersteuning bij de stappen die moeten worden gezet tijdens het intern behandelen van een vraag, klacht of melding. Daarvoor kan de API het “handelingsprotocol” gebruiken. De API heeft geen hulpverlenende of onderzoekende rol. Voor professionele ondersteuning, hulpverlening of melding, verwijst de API door naar externe instanties binnen hulpverlening, politie en justitie. Hij of zij maakt hierbij gebruik van de “wegwijzer”.

Preventieactiviteiten en ondersteuning
De API:
o zorgt samen met het bestuur dat iedereen binnen de eigen sportorganisatie op de hoogte is van het bestaan en de rol van de API;
o zorgt in samenspraak met het bestuur voor bewustmaking in verband met de gedragsregels en afspraken over lichamelijke en seksuele integriteit in de sportorganisatie;

Randvoorwaarden
De API:
o is gemakkelijk bereikbaar voor iedereen in de sportorganisatie, geen machtsfiguur maar iemand die gerespecteerd wordt omwille van eigenschappen als inlevingsvermogen, onkreukbaarheid, onafhankelijkheid en wijsheid;
o wordt via een duidelijk mandaat aangesteld door het bestuur;

Competenties
De Aanspreekpersoon Integriteit (API) heeft en geeft steun. Hij of zij geniet het vertrouwen en respect bij bestuur, begeleiders, ouders en jonge sporters, en is bereikbaar en aanspreekbaar voor alle betrokkenen.