Clubreglement

ART.1. - Iedereen die wil kennismaken met onze sport krijgt 4 gratis lessen. Na deze  lessen kan je je eventueel aansluiten.

ART. 2 - Bij zijn/haar aansluiting verbindt het lid er zich toe aan de club alle inlichtingen te verstrekken betreffende zijn identiteit, adres en contactgegevens.

ART. 3 - Ieder lid verbindt zich er toe om op regelmatige basis te komen trainen en de dojo-etiquette te eerbiedigen. 

ART 4 -  Een minimale aanwezigheid van 80% op seizoensbasis is een vereiste om einde april examen te mogen doen voor een hogere gordel. 

ART 5- Enkel de trainer beslist wie wanneer examen mag afleggen voor een hogere gordel Er wordt objectief beoordeeld en er wordt extra rekening gehouden met houding, inzet en motivatie voor, tijdens en na de trainingen. 

ART 6 - Ouders mogen tijdens de lessen niet blijven kijken omwille van het aandachtig kunnen volgen van de lessen. Vijf minuten voor het einde van een les mogen de ouders de trainingszaal betreden. 

ART 7 - Elk lid dat zich aansluit bij de club erkent kennis te hebben genomen van dit reglement. 

ART 8- Het lidgeld dient tijdig op de rekening te worden gestort en omvat: lesgeld, kosten, administratie voor de club en de verplichte jaarlijkse verzekering. -