Dojo Etiquette

 

Het begint bij jezelf

In de dojo is de sfeer vriendelijk en ontspannen, maar er gelden wel een aantal belangrijke afspraken. Deze zorgen ervoor dat iedereen zo aangenaam en veilig mogelijk kan trainen. We noemen dit dojo etiquette of reigi.

Sommige van deze regels zijn eeuwenoud en worden niet altijd even streng toegepast, maar ze maken wel deel uit van de jujutsutraditie. Hou je er dus aan, het is een vorm van respect voor je leraars en medestudenten.

Let niet te veel op de fouten die een ander maakt, maar probeer jezelf waar nodig te verbeteren.

Naar de dojo komen

Zorg dat je zo’n 10 minuten voor de les begint in de sporthal bent. Dan kun je je rustig omkleden en bijvoorbeeld nog eens naar ’t toilet gaan of wat oefeningen herhalen.

Kleding

Zie erop toe dat je keikogi (pak) en je obi (band) juist zitten vóór je de mat op komt. Weet je niet hoe het moet, vraag het aan iemand die het wel weet.

Was regelmatig je pak, hou je nagels kort, draag geen sierraden tijdens de training en bind lang haar op een staartje.

Binnenkomen van de dojo

Buig bij de ingang in de richting van de kami, zet je zori’s (schoeisel) naast elkaar, groet de tatami en zet u in stilte op de rode tatami (mat)

Begin van de les

Iedereen gaat in seiza zitten en groet gezamenlijk met de woorden  “onegaishimas” (ik verzoek U om een les).

Er volgen nu opwarmingsoefeningen, doe zo goed mogelijk na wat getoond wordt.

Tijdens de les

Als de sensei (met partner) een oefening heeft voorgedaan, groet je gezamenlijk. Daarna kies je zelf een partner om mee te oefenen.

Voor je met iemand aan een oefening begint groet je mekaar. Ook als je wisselt van partner of als je de oefening onderbreekt.

Als je hulp nodig hebt van de leraar, roep hem niet maar wacht tot hij dicht genoeg is.

Tracht een uitleg tot het uiterste minimum te brengen: jujutsu is vooral doen doen doen.

Als de leraar “Mate” (stop) roept of een ander signaal gebruikt (in de handen klappen bvb.): groet je partner zo snel mogelijk af en neem je plaats in de rij. Verlaat de tatami nooit zonder geldige toestemming (behalve als je duizelig of ziek bent).

Te laat komen

Als je te laat komt, stap dan niet zomaar de mat op. Zet je in seiza aan de rand van de tatami en wacht tot de leraar je de toestemming geeft.

Eerder weggaan

Als je eerder weg wilt, ga dan eerst even langs bij de leraar.

Einde van de les

Wanneer de leraar het einde van de les aankondigt: weer netjes op een rij in seiza gaan zitten, zoals bij het begin van de les. Nu eerst weer in navolging van de leraar de kami groeten. Dan volgt de gezamenlijke groet.

Bij het groeten van de Sensei of de leraar is het gebruikelijk “Domo arigato gozaimashita” te zeggen. Dit betekent dat je hem of haar bedankt voor de les.