Inschrijving sportjaar 2019-2020

Elk lid dient om te kunnen trainen :  

1) Zich inschrijven door het invullen van onderstaande gegevens 

2) Zich akkoord verklaren met het huishoudelijk reglement 

3) Het lidgeld gestort hebben op onze rekening 

Betaling gebeurt via overschrijving naar het rekeningnummer van onze club op het nummer IBAN BE 08 0639 9534 3913
Het lidgeld bedraagt voor het sportjaar 2019 – 2020:
Groep 1  = € 70
Groep 2 = € 120

Kortingen: 2e lid van gezin = € 10 korting
Mogelijkheid tot gespreide betaling: neem hiervoor contact op met onze vertrouwenspersoon :
Via de mutualiteit (formulieren beschikbaar via onze website) kan je een tegemoetkoming vragen van het lidgeld

 

Na inschrijving ontvangt ieder lid een cursusboek over onze sport