MISSIE

Onze missie is : 'Iedereen weerbaar maken tegen elke vorm van agressie '

Dit doen we door aangepaste training te geven, steunende op 5 pijlers: 

1) Houding

2) Respect

3) Discipline

4) Zelfvertouwen 

5) Aanleren sociale vaardigheden