GVDR

 
Beste jujutsuka, 

Sinds 26/5/2018 is de GVDR (nieuwe europese wetgeving inzake privacy) ook van toepassing op onze sportclub 

Bij onze club  vinden we jouw privacy heel belangrijk. Daarom behandelen we jouw data als lid met de grootste zorg.

We verzamelen enkel de persoonsgegevens we nodig hebben voor onze dienstverlening en onze communicatie daarover met jou.

We nemen ook alle gepaste veiligheidsmaatregelen om je gegevens te beschermen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee men jou kan
identificeren: je naam, je adres, je telefoonnummer, je e-mailadres 

Zijn je persoonsgegevens bij onze club  in goede handen?


Ja. Via een gedragscode verbindt het bestuur zich ertoe om discreet met je gegevens om te gaan, -


Vanzelfsprekend volgen we de regels van de “Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming” (GDPR).


De toegang tot je persoonsgegevens wordt informatica-technisch beveiligd en enkel trainer Johny heeft deze in het bezit

Je hebt wettelijk het recht om de persoonsgegevensdie onze club over je bewaart, op tevragen en te verbeteren. 

Bij je inschrijving als lid van onze jujutsuclub dien je een formulier betreffende de privacy te ondertekenen.